Partnerzy


    

GRUPA ADAMED - Partner Strategiczny Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Z satysfakcją informujemy, że Grupa ADAMED objęła patronat i stała się „PARTNEREM STRATEGICZNYM” Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Przedmiotem działań partnerskich jest realizacja programów edukacyjnych,kampanii zdrowotnych, promowanie nowych technologii w lecznictwie i rehabilitacji, promocja zdrowego trybu życia i aktywnego starzenia.

Cykl wykładów z dziedziny diabetologii i geriatrii realizowany jest już w UTW SGH i UTW im. Haliny Szwarc.

Grupa ADAMED bierze też aktywny udział i wpiera wydarzenia senioralne organizowane przez Fundację „OP UTW” jak np. Dzień UTW na Torze Wyścigów Konnych, Forum Rozwoju Mazowsza, Ogólnopolska Konferencja Organizacji Senioralnych i inne.

***

Grupa Adamed – to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała 30 lat temu od podstaw, na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.


II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku         Zapraszamy na strony Partnerów Strategicznych

                  Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – nowym partnerem OP UTW

Ważnym elementem obchodów 40.lecia Ruchu UTW w Polsce będzie m.in. Ogólnopolski Konkurs promocyjny o tytuł „Przyjaźni Seniorom” organizowany przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
1/ Produkty
2/ Usługi
3/ Programy społeczno-edukacyjne.
Ranga, doświadczenia i logistyka Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w organizacji tego typu konkursów niewątpliwie podniesie rangę konkursu „Przyjaźni Seniorom” oraz będzie nobilitujące dla przyszłych jego laureatów.
Regulamin Konkursu zostanie upubliczniony w końcu marca br. Gala wręczenia dyplomów i statuetek odbędzie się w czasie II Wielkiego Kongresu UTW przewidzianego w marcu 2015 r. Zapraszamy producentów, usługodawców i organizacje pozarządowe!
Krystyna Lewkowicz

Fundacja „Ziemia i Ludzie”

Celem Fundacji „Ziemia i Ludzie” jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju, zakładającego rozwój społeczny i ekonomiczny powiązany z ochroną środowiska naturalnego. Fundacja realizuje projekty integrujące zagadnienia ochrony środowiska z działaniami w poszczególnych dziedzinach gospodarki i polityki społecznej, pozwalające zachować zasoby i walory środowiska, równorzędnie traktujące racje społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Jako Fundacja chcemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, prospołeczne i proekologiczne, sprowadzić do poziomu stylu życia, a nie wydumanego zjawiska. W myśl idei, że środowisko dostaliśmy od przodków w spadku, a pożyczamy je od swoich dzieci, chcemy przekonać społeczeństwo o zasadności życia w dłuższej perspektywie zgodnego z naturą. Chcemy edukować, informować i przekonywać zarówno całe grupy społeczne, społeczności lokalne, organizacje rządowe, grupy biznesu jak i jednostki w ramach akcji edukacyjno-informacyjno-integracyjnych, że rozwój społeczny i ekonomiczny można połączyć z ochroną środowiska.

Fundacja bierze sobie za cel stworzenie kompleksowego programu uzupełniającego ofertę edukacyjną organizacji wspierających uczenie się przez całe życie, a w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które docierają do grupy osób charakteryzującą się wykluczeniem z wielu ważnych sfer życia społecznego.

Mamy nadzieję stworzyć wokół Fundacji całą społeczność zaangażowaną w realizację działań na rzecz ekorozwoju przekonując, że działania jednostek także mogą sumować się dla masowego pozytywnego efektu. Chcemy wzbudzić poczucie wspólnoty, odpowiedzialności, wiarę, że można odnosić sukces dbając o środowisko naturalne.

Obecnie Fundacja „Ziemia i Ludzie” realizuje cykl projektów pod nazwą „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, nad którymi Honorowy Patronat objęła Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jeden z projektów stanowi cykl wykładów pod hasłem „Zrównoważony rozwój – szansa dla Ziemi i każdego z nas” realizowany do końca czerwca 2013 roku na 20 Uniwersytetach z całego kraju. Projekt opisany jest na witrynie www.zielonawiedza.pl.

Kolejnym projektem jest akcja edukacyjno-promocyjna dla 60 UTW pt. „Moja Planeta bez elektrośmieci”, w ramach której oferujemy szkolenia dla EkoAnimatorów, materiały edukacyjne dla Słuchaczy i realizację akcji Elektrozbiórek dla dziadków i wnuczków. Zapraszamy zainteresowane Uniwersytety na stronę projektu www.stop-elektrosmieciom.pl

 

Stowarzyszenie MANKO

manko logo

Stowarzyszenie MANKO to jedna z najbardziej aktywnych i kreatywnych organizacji pozarządowych w Polsce, która ma na koncie wiele z sukcesem zrealizowanych ogólnopolskich kampanii społecznych tj. Lokal Bez Papierosa.pl, Nie pal przy dziecku, RyzyKOchania, PrzeTESTujsie, Pilnuj Drinka i GO To Małopolska. Stowarzyszenie to także wydawca mediów: Magazynu Studenckiego MANKO, Myśl Zdrowo, Głosu Seniora, Drogowskazu Maturzysty, portalu manko.pl oraz MANKO TV.

MANKO współpracuje z szeregiem państwowych i międzynarodowych instytucji. Nasze działania przyczyniły się do wprowadzenia w Polsce zakazu palenia w miejscach publicznych. MANKO to także współtwórca Partnerstwa „Polska Bez Dymu”. Działalność Stowarzyszenia doceniona została kilkoma nagrodami oraz wyróżnieniami w prestiżowych konkursach, takich jak: Biały Kruk, Złote Spinacze, Kryształy Soli, Laury Magellana, Medal Obywatelski oraz nagrodą w międzynarodowym konkursie Global Tobacco Control Alumni Awards for Excellence za skuteczne wdrażanie polityki antytytoniowej. „

Głos Seniora” – dlaczego i dla kogo?

glos seniora logo okWiele osób starszych po ustaniu aktywności zawodowej skarży się na pustkę i samotność. Seniorzy często czują się niepotrzebni, nie umieją zagospodarować wolnego czasu, wykluczeni z aktywności zawodowej, pomimo kwalifikacji, w szybkim tempie stają się także mało aktywni społecznie. Spotykają się w wielu obszarach życia z przejawami dyskryminacji ze względu na wiek, z czasem stają się obywatelami drugiej kategorii. W tej sytuacji konieczna staje się budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym seniorzy mają do odegrania ważne role.

Stereotyp seniora, jaki pokutuje w świadomości społecznej, to osoba mająca problemy finansowe, zależna od rodziny, potrzebująca wsparcia i pomocy. Pozytywne wzorce osób starszych pojawiają się w mediach rzadko, raczej przy okazji obchodzonych jubileuszy, świąt, czy innych szczególnych okoliczności, bardzo rzadko – w kontekście tematów związanych z aktywnością społeczną seniorów. Istnieje duża potrzeba edukacji społecznej w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w mediach i przestrzeni społeczno-politycznej. Istotną rolę w realizacji tych działań ma spełnić czasopismo i portal „Głos Seniora”.

Pomysł wydania „Głosu Seniora” powstał z inicjatywy Łukasza Salwarowskiego, inicjatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prezesa Stowarzyszenia Manko, będącego od wielu lat wydawcą mediów (m.in. Miesięcznik Studencki „Manko”, magazyn „Myśl zdrowo”), pomysłodawcą i koordynatorem wielu akcji społecznych. Ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działań związanych z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej konkurs dotacyjny pozwolił na zdobycie środków na jego realizację.

Zamiarem zespołu projektowego było stworzenie czasopisma i portalu internetowego, które będą pełnić rolę nie tylko informatora i poradnika, ale i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. „Głos Seniora” ma być spoiwem łączącym możliwie jak najszerszy krąg instytucji, których celem jest aktywizacja i wspieranie osób starszych.

Pierwsze miesiące realizacji projektu i kontaktów z przedstawicielami środowiska senioralnego pozwalają na optymizm. Okazało się bowiem, że nie brak klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku czy wreszcie samych seniorów, którzy wymieniać się chcą swoimi doświadczeniami, chwalić dokonaniami, dzielić zainteresowaniami i pasjami..

Wierzymy że nam się uda pokazać bogactwo i potencjał ruchu senioralnego w skali ogólnokrajowej. Chcielibyśmy, by „Głos Seniora” odzwierciedlał realne potrzeby osób starszych, stał się forum wymiany ich poglądów i miejscem ważnych dyskusji. Zapraszamy wszystkich seniorów do współpracy poprzez listy do redakcji, dyskusje na forum internetowym, opinie, komentarze, zadawanie pytań naszym ekspertom. Naszą myślą przewodnią jest hasło „Seniorzy dla seniorów”.

Więcej:
www.glosseniora.pl
www.facebook.com/GlosSeniora
Międzyleski Klub Seniora

-nowa oferta dla seniorów prawobrzeżnej Warszawy

   Miło nam poinformować słuchaczy UTW z prawobrzeżnej Warszawy i mieszkańców Wawra, Anina, Międzylesia, Marysina Wawerskiego, Sadula, Zerznia, Radości , Miedzeszyna i okolicznych osiedli, że tuż przy Stacji Kolejowej PKP Warszawa - Międzylesie, przy ulicy Patriotów 309 A ( w budynku Banku PKO , wejście A , I p.) otworzył swoje podwoje dla seniorów Międzyleski Klub Seniorów.
To wspólna inicjatywa współfinansowana przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz współpracującą z nami firmę Media Servis&Consulting Sp. z o.o.
Międzyleski Klub Seniorów oferuje bardzo bogaty program zajęć merytorycznych, kawiarenkę internetową, koła zainteresowań, a ponadto niepowtarzalną, przyjazną wręcz rodzinną atmosferę.
Zajęcia klubowe prowadzone będę przez cały rok, także w czasie WAKACJI!
W bardzo kameralnej atmosferze możecie twórczo spędzić czas, poczytać prasę, skorzystać z internetu, wypić kawę i zjeść ciasteczko.
Zaglądajcie na strony internetowe, na których zamieszczać będzie programy zajęć, zaproszenia, aktualności klubowe itp. informacje.
http://www.klubseniora.net/; http://www.msc.waw.pl/ oraz www.fundacjaoputw.pl

noname2

DocFilm.pl
05-220 ZIELONKA, ul. Wyszyńskiego 7

  • Piotr Sadziński
  • +48 605 62 00 00
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Anna Sadzińska
  • +48 601 927 900
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 48 605 957 084, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja