Aktualności

29 czerwiec 2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim

w roku jubileuszu 45-lecia ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
oraz
w 13. roku działalności Stowarzyszenia OUTW

Publikacja OUTW PDF

29 maj 2020

Szanowni Liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji pozarządowych

Wszyscy zmagamy się ze skutkami pandemii COVID-19, która ma znaczący wpływ na nasze zdrowie, swobody działania, warunki nauki, pracy i odpoczynku, a także realizację projektów senioralnych, zwłaszcza tych finansowanych z dotacji publicznych.
W ramach t.zw „ścieżki menedżerskiej” Akademii Liderów 60+, eksperci projektu opracowali dla Państwa skrócony poradnik radzenia sobie z ryzykiem projektu, czyli zdarzeniami nieprzewidzianymi, które zagrażają celom lub efektom projektu więc wymagają szybkich decyzji korygujących lub naprawczych.
Sytuacja, w której przyszło nam realizować projekty wymusiła na liderach organizacji szybkie nabycie nowych kompetencji zarządzania ryzykiem projektu, w czym mam nadzieję pomocny będzie załączony poradnik.

Życzę sukcesów w realizacji zamierzeń, a przede wszystkim zdrowia.
Krystyna Lewkowicz

Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zarządzamnie ryzykiem - materiały szkolenione PDF

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 48 605 957 084, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja