UWAGA! Szkolenie Akademii Liderów 60+ zaplanowane w Klubie sosnowym w dniach w dniach 7 i 8 maja br zostało z przyczyn obiektywnych odwołane.

O dalszych wydarzeniach w w/w zakresie będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach i informacjach mailowych.

Z pozdrowieniami
Krystyna Lewkowicz


AKADEMIA LIDERÓW 60+ 2018-2019

Z przyjemnością informuję, że Fundacja OP UTW będzie kontynuowała w latach 2018-2019, na zlecenie Miasta st.Warszawy, projekt Akademia Liderów 60+.

Zapraszamy do współpracy kandydatów na partnerów instytucjonalnych projektu i wolontariuszy pragnących zrealizować swoje autorskie projekty. Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Z serdecznościami

Krystyna Lewkowicz
Koordynator projektu AL 60+ 2018 -2019

Pobierz Regulamin udziału Partnerów w Projekcie AKADEMIA LIDERÓW 60+
Pobierz Regulamin udziału Wolontariuszy

Pobierz Kwestionariusz Wolontariusza